Bilang kalakip ng aktibidad sa Flores de Mayo, magkakaroon tayo ng Virtual Rosary na gaganapin tuwing Sabado ng Mayo sa ganap na ika-walo ng gabi.

<aside> ✅ The virtual rosaries have concluded! Thank you for joining us.

</aside>

Powered by Fruition